Organizujemy więc różnego rodzaju rekolekcje i konferencje, gdzie głoszone jest Słowo Boże! Co miesiąc, spotykamy się w ramach ewangelizacyjnych spotkań "Serce w Serce z Jezusem" w różnych parafiach na terenie Polski. Nasi księża (ks. Michał Olszewski SCJ i ks. Karol Milewski SCJ) odpowiadają również na zaproszenia do parafii i wspólnot głosząc konferencje, rekolekcje i misje ewangelizacyjne. Podejmują także prace rekolekcyjne w okresie adwentu czy wielkiego postu.