Sprawdzianem naszej miłości do Pana Boga zawsze jest to, na ile potrafimy kochać człowieka. W naszych relacjach z bliźnimi najlepiej widać owoce tej miłości, albo ich brak! I choć nie jest to łatwe, to jednak dzięki łasce Bożej możliwe!