Znaki…

| |

Poniedziałek w Okresie Wielkanocy (J 6,22-29) Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi... READ MORE

Fałszywy blask…

| |

Środa w Okresie Wielkanocy (J 3,16-21) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego... READ MORE

Pragnienie…

| |

Wtorek w Okresie Wielkanocy (J 3,7-15) Jezus powiedział do Nikodema: Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz,... READ MORE

Przyjaciel Nikodem…

| |

Poniedziałek w Okresie Wielkanocy (J 3,1-8) Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem... READ MORE

Większa wiara…

| |

Sobota w Oktawie Wielkanocy (Mk 16,9-15) Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym,... READ MORE

Przy ognisku…

| |

Piątek w Oktawie Wielkanocy (J 21,1-14) Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz... READ MORE