Cisza…

| |

Wtorek, I Tydzień Wielkiego Postu (Mt 6,7-15) Jezus powiedział do swoich uczniów: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do... READ MORE

Aniołowie…

| |

Poniedziałek, I Tydzień Wielkiego Postu (Mt 25,31-46) Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą... READ MORE

Bogaci młodzieńcy…

| |

Sobota po Popielcu (Łk 5,27-32) Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: Pójdź za Mną. On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim. Potem Lewi wyprawił dla Niego... READ MORE

Czas pościć…

| |

Piątek po Popielcu (Mt 9,14-15) Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy... READ MORE

Znaki dla pokornych…

| |

Poniedziałek, VI Tydzień Zwykły (Mk 8,11-13) Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: Czemu to plemię... READ MORE

Jezus „za plecami”…

| |

Sobota, św. Cyryla i Metodego (Łk 10,1-9) Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do... READ MORE