Pieśń dziękczynna…

| |

Wtorek, IV Tydzień Adwentu (Łk 1,46-56) Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą... READ MORE

Przetrącone przez życie…

| |

Wtorek, III Tydzień Adwentu (Mt 21,28-32) Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł.... READ MORE

#HOTNEWS…

| |

Czwartek, II Tydzień Adwentu (Mt 11,11-15) Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A... READ MORE

Ja paralityk…

| |

Poniedziałek, św. Ambrożego (Łk 5,17-26) Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska,... READ MORE

Porządki…

| |

Poniedziałek, Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (J 2,13-22) Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.... READ MORE

Od innej strony…

| |

Piątek, XXI Tydzień Zwykły, B (Łk 16,1-8) Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż... READ MORE