Moje „dziękuję”…

| |

Poniedziałek, IV Tydzień Adwentu (Łk 1,46-56) Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą... READ MORE

Recepta Maryi…

| |

Sobota, III Tydzień Adwentu (Łk 1,26-38) Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł... READ MORE

Nasz Bóg…

| |

Piątek, III Tydzień Adwentu (Łk 1,5-25) Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli... READ MORE

Niedojrzali mężczyźni VS św. Józef

| |

Czwartek, III Tydzień Adwentu (Mt 1,18-24) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef,... READ MORE

Rodowód…

| |

Środa, III Tydzień Adwentu (Mt 1,1-17) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary,... READ MORE

Perfect and correct…

| |

Wtorek, III Tydzień Adwentu (Mt 21,28-32) Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł.... READ MORE